0 222 221 06 83
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
10.12.1948/207 A(III)
--/--
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
18.10.1982 / 2709
09.11.1982/17863 M.
5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun
13.06.1952 / 5953
20.06.1952 / 8140
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
09.10.2003 / 4982
24.10.2003 / 25269
6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu
03.11.2016 / 6754
24.11.2016 / 29898
3146 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
09.01.1985 / 3146
18.01.1985 / 18639
2872 Sayılı Çevre Kanunu
09.08.1973 / 2872
11.08.1983 / 18132
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu
03.07.2005 / 5395
15.07.2005 / 25876
854 Sayılı Deniz İş Kanunu
20.04.1967 / 854
29.04.1967 / 12586
5253 Sayılı Dernekler Kanunu
04.11.2004 / 5253
23.11.2004 / 25649
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
14.07.1965 / 657
23.07.1965 /12056
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
01.11.1984 / 3071
10.11.1984 / 18571
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
15.01.2004 / 5070
23.01.2004 / 25355
151 Sayılı Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun
10.09.1337 / 151
--/--
5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
07.06.2005 / 5362
21.06.2005 / 25852
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ-Kur)
02.09.1971 / 1479
14.09.1971 / 13956
697 Sayılı Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun
26.12.1925 / 697
02.01.1926 / 260
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
10.02.1954 / 6245
18.02.1954 / 8638
2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
06.01.1982 / 2577
20.01.1982 / 17580
1475 Sayılı İş Kanunu (Yürürlükteki Hali)
25.08.1971 / 1475
01.09.1971 / 13943
4857 Sayılı İş Kanunu
22.05.2003 / 4857
10.06.2003 / 25134
5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu
30.01.1950 / 5521
04.02.1950 / 7424
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
20.06.2012 / 6331
30.06.2012 / 28726
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
25.08.1999 / 4447
08.09.1999 / 23810
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
30.03.2005 / 5326
31.03.2005 / 25772 M.
5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun
25.05.2004 / 5176
08.06.2004 / 25486
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
25.06.2001 / 4688
12.07.2001 / 24460
6269 Sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkında Kanun
15.02.1954 / 6269
20.02.1954 / 8639
3213 Sayılı Maden Kanunu
04.06.1985 / 3213
15.06.1985 / 18785
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
19.04.1990 / 3628
04.05.1990/ 20508
4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
02.12.1999 / 4483
04.12.1999 / 23896
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu (Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu)
05.06.1986 / 3308
19.06.1986 / 19139
5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu
21.09.2006 / 5544
07.10.2006 / 26312
3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun
17.06.1938 / 3458
28.06.1938 / 3945
6301 Sayılı Öğle Dinlenmesi Kanunu
02.03.1954 / 6301
08.03.1954 / 8652
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
10.06.2004 / 5188
26.06.2004 / 25504
5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
08.02.2007 / 5580
14.02.2007 / 26434
5153 Sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun
19.04.1937 / 3153
28.04.1937 / 3591
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
18.10.2012 / 6356
07.11.2012 / 28460
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
31.05.2006 / 5510
16.06.2006 / 26200
5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
16.05.2006 / 5502
20.05.2006 / 26173
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu (Yürürlükteki Hali)
17.07.1964 / 506
29.07.1964 / 11766
5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu
14.06.2005 / 5363
21.06.2005 / 25852
7201 Sayılı Tebligat Kanunu
11.02.1959 / 7201
19.02.1959 /10139
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
07.11.2013 / 6502
28.11.2013 / 28835
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
11.01.2011 / 6098
04.02.1011 / 27836
6101 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
11.01.2011 / 6101
04.02.2011 / 27836
4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu
25.06.2003 / 4904
05.07.2003 / 25159
2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
07.03.1981 / 2429
19.03.1981 / 17284
6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu
28.07.2016 / 6735
13.08.2016 / 29800
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
24.04.1930 / 1593
06.05.1930 / 1489
4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
29.06.2001 / 4703
11.07.2001 / 24459
4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
29.06.2001 / 4708
13.07.2001 / 24461
Tüm hakları saklıdır. © 2017
Eskişehir Web Tasarım